Archive for November, 2009

วันนี้ได้มาแล้ว หนังสือ รวมภาพจักรวาล

November 23, 2009

หลังจากไปดูหนังเรื่อง 2012 ก็เริ่มสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทันที

Advertisements